Інтелектуальна власність в Україні: питання захисту у сучасному вимірі

Для успішного розвитку сучасного бізнесу захист інтелектуальних прав на результати інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації товарів, робіт послуг набуває особливо важливого значення. Будь-який успішний бізнес-проект не може повноцінно реалізуватись, якщо належним чином не захищено законом гарантовані права інтелектуальної власності. Економічний розвиток і конкурентоспроможність продукції будь-якого функціонуючого підприємства багато в чому пов’язана із ефективним використанням об’єктів інтелектуальної власності та наявністю належних засобів, що гарантують захист інтелектуальної власності.

Взагалі інтелектуальна власність і питання ефективної реалізації права інтелектуальної власності та належного захисту об’єктів інтелектуальної власності в умовах світових  глобалізаційних процесів і стрімкого розвитку ринкової економіки стає все  більш привабливим як для окремого підприємця, так і для держави у цілому

Інтелектуальна власність в Україні – це два основних сектори прав, а саме: промислова власність, яка включає винаходи, товарні знаки, промислові зразки; а також авторське право, що охоплює літературні, музичні, художні, фотографічні та аудіовізуальні твори.

Її сутність – це закріплені законом права, які являються результатом інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній і художній сферах.

Її основна функція – визнання факту авторства на вже існуючий результат творчої діяльності, захист авторских прав.

Слід визнати, що інтелектуальна власність дещо відрізняється від власності у її загальному розумінні. Це пов’язано у першу чергу з тим, що об’єктом інтелектуальної власності вважається нематеріальний продукт людської діяльності. Тобто об’єкти інтелектуальної власності, що потребують охорони, за своєю природою нематеріальні. У зв’язку із чим у автора чи правовласника виникає виключне за своєю природою право – лише він владний вирішувати, чи можуть інші особи використовувати об’єкт інтелектуальної власності, і у який саме спосіб.

Тобто кожен з нас має можливість розглядати картину, повісити її у своєму кабінеті, однак результат цієї інтелектуальної праці, авторства належить конкретному автору – у нашому прикладі це Майк Уоррал «Шукач істини».

Захист інтелектуальної власності в Україні

Беззаперечно, будь-який продукт інтелектуальної праці має бути належним чином захищений, оскільки в інакшому випадку, об’єкти інтелектуальної власності можуть стати привабливими  для протиправних дій з боку третіх осіб. Що може призвести до додаткових витрат грошей і часу на відновлення чи визнання порушеного права власником. А економічна безпека будь-якого підприємства у значній долі залежить від ефективного управління і захисту інтелектуальної власності. Тому охорона прав інтелектуальної власності та ефективні способи її захисту – одне із пріоритетних питань регулювання власного бізнесу, яке має вирішити будь-який підприємець. Отже без належного, юридично грамотного підходу, що забезпечує захист прав інтелектуаль­ної власності жоден бізнес не може розвиватись повноцінно і успішно.

Хоча захист прав на об’єкти інтелектуальної власності, у першу чергу залежить від належної реєстрації свого права, однак судовий захист прав інтелектуальної власності шляхом подачі позову до суду виступає гарантом результативного вирішення справи. Саме за допомогою професійних юристів шляхом судового розгляду захист інтелектуальних прав буде ефективним.

Одним із необхідних елементів процедури захисту права інтелектуальної власності звернення до кваліфікованих юристів, які компетентно здатні здійснити необхідні дії, що повязані із проведенням експертизи інтелектуальної власності яка спрямована на визначення характерних властивостей обєктів інтелеткуальної власності.

Не менш важливим кроком є оцінка прав інтелектуальної власності, основниим призначенням якої є   встановлення матеріальної цінності обєктів інтелектуальної власності. Наприклад, така інформація буде необхідною і важливою для подання позову про відшкодування моральної і матеріальної шкоди у зв’язку з протиправним використанням об’єктів інтелектуальної власності.

Захист об’єктів інтелектуальної власності та комплексний юридичний супровід вирішення спорів в цій сфері є одним із пріоритетних напрямків роботи ЮК «Легум», якому приділяється особлива увага наших спеціалістів.

Звернувшись до професійних юристів нашої компанії – ви отримуєте кваліфіковану консультацію з будь-якого питання у сфері інтелектуальної власності, та гарантію якісного вирішення справи у судовому порядку.

Юристи ЮК «Легум» також нададуть професійну допомогу у здійсненні процедури оцінки об’єктів інтелектуальної власності, що допоможе максимально точно визначити реальну вартість предмету інтелектуальної праці у грошовому еквіваленті.

Спеціалісти ЮК «Легум» надають такі послуги у сфері права інтелектуальної власності:

  • реєстрація торгових марок (знаків для товарів і послуг), винаходів, корисних моделей;
  • консультування та розробка проектів ліцензійних договорів, договорів відчуження майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності;
  • розробка стратегії захисту об’єктів інтелектуальної власності;
  • консультування з питань недобросовісної конкуренції;
  • консультування та визначення стратегії з питань охорони авторських прав, винаходів, знаків для товарів і послуг, промислових зразків, а також інших об’єктів інтелектуальної власності
  • юридичний супровід у судових спорах.

Наші фахівці у галузі захисту права інтелектуальної власності докладають максимум професійних знань і досвіду, щоб безпека і захист інтелектуальної власності нашого клієнта стала у успішного розвитку бізнесу.