Супровід адміністративних справ – пріоритетний напрямок адвокатської діяльності

Кожен з нас хоча б раз у житті мав справу із органами публічної влади, органами місцевого самоврядування. Хтось направляв до органів публічної влади запити і листи із проханням дати компетентну розгорнуту відповідь, комусь доводилось здійснювати процедуру оформлення пенсії, можливо навіть хтось вже зустрічався із таким явищем, як адміністративна відповідальність за скоєне ДТП тощо. Все вище зазначене належить до сфери регулювання адміністративних правовідносин.

Коли виникає необхідність юридичної допомоги у супроводі адміністративних справ?  Як правило, під час розбіжностей між виконавчими органами влади та приватними особами, якщо зі сторони посадовців їх дії, бездіяльність або прийняті рішення порушують права осіб у сфері публічно-правових відносин.

Слід відмітити, що у разі порушення прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах захистити свої права без належної юридичної допомоги кваліфікованого юриста доволі складно. Специфіка  адміністративно-правових конфліктів полягає у тому, що, як правило органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові чи службові особи, при здійсненні ними владних управлінських функцій самі працюють із законодавчою базою, тому вони гарно обізнані у законодавчій сфері.  Не менш важливим є той факт, що інтерес держави, яку і представляють органи публічної влади та їх посадові особи, полягає у тому, що вирішення адміністративного спору має бути на користь останніх.

Тому, для того щоб гідно протистояти таким опонентам захищаючи свої права та інтереси, необхідно мати високий рівень знань вітчизняного законодавства. На жаль, мало хто із пересічних громадян володіє високим рівнем юридичних знань. Отже для більшої ефективності і досягнення позитивного результату у цій справі краще звернутись за допомогою професійних юристів, які здатні якісно і  юридично грамотно здійснити  супровід адміністративних справ.

Допомога юриста у адміністративних справах може знадобитись як приватним особам (громадянам), так і юридичним особам з метою вирішення адміністративних спорів. Також компетентний адвокат не буде зайвим у захисті прав та інтересів у справах про адміністративні правопорушення.

Комплексний юридичний супровід адміністративних справ, як і супровід цивільних справ полягає у першу чергу у зборі та аналізі необхідної документації по конкретній справі. Далі юрист має обговорити із клієнтом тактику наступних дій щодо захисту законних прав і інтересів клієнта. Юрист може скласти та надіслати до органів публічної влади та її посадовців заяви, скарги, клопотання, а також скласти позов до суду. Також, у разі наявності довіреності, юрист, чи адвокат уповноважений представляти інтереси клієнта у державних органах та різних установах, організаціях.

Супровід адміністративних правопорушень

Як правило, юридична допомога в адміністративних справах також затребувана, коли відкривається провадження у справах про адміністративні правопорушення. Супровід адміністративних правопорушень є комплексом необхідних дій щодо захисту і представництва або правопорушника, або потерпілого у різних державних органах та установах, а також у суді.

Юридичний захист у наслідок адміністративного правопорушення надається як особі, щодо якої здійснюється провадження в адміністративній справі, так і потерпілому від адміністративного правопорушення.

Ознайомившись із усіма необхідними документами і матеріалами справи адвокат, з’ясовує фактичні обставини справи, здійснює правову оцінку адміністративно-правовому конфлікту і визначає тактику ведення справи. Діючи в інтересах свого клієнта протягом усього провадження може подавати докази, складати і заявляти клопотання, оскаржувати застосування заходів забезпечення провадження у справі та постанови тощо.

Юридичний досвід адвокатів ЮК Легум дозволить здійснити комплексний юридичний супровід цивільних і адміністративних справ фізичних і юридичних осіб – від розгорнутої юридичної консультації до складання юридичних документів і вироблення тактики захисту прав і інтересів клієнта у суді. Команда наших професійних спеціалістів у галузі адміністративних правовідносин відносин завдяки багаторічному досвіду і навичкам роботи здійснить комплекс необхідних активних дій для захисту прав і інтересів клієнта, з метою отримання перемоги у будь-якому адміністративному спорі чи порушенні прав і інтересів довірителя.

 Для захисту інтересів у ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ми пропонуємо наступний перелік послуг:

 • стягнення аліментів на утримання дитини, одного із подружжя, батьків;
 • розірвання шлюбу, визнання шлюбу не дійсним;
 • поділ майна: визнання права власності, встановлення порядку користування, інше;
 • спадкові справи: про надання додаткового строку для прийняття спадщини; визнання права власності в порядку спадкування; визнання недійсним заповіту, інше;
 • встановлення юридичного факту: родинних відносин між фізичними особами; перебування фізичної особи на утриманні; каліцтва, якщо це потрібно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню; реєстрації шлюбу, розірвання шлюбу, усиновлення; проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу; належності правовстановлюючих документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час  народження якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім’ям, по батькові, прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у свідоцтві про народження або в паспорті; народження особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту народження; смерті особи в певний час у разі неможливості реєстрації органом державної реєстрації актів цивільного стану факту смерті; смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • стягнення страхового відшкодування;
 • захист прав споживачів;
 • виселення з житлового приміщення;
 • визнання права власності на самочинно побудовані будинки та споруди.

Для захисту інтересів у АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ ми пропонуємо наступний перелік послуг:

 • консультації з питань адміністративного права;
 • допомога в досудовому врегулюванні спору;
 • представництво інтересів клієнта в органах державної влади;
 • представництво інтересів клієнта в адміністративних судах при вирішенні спорів з органами державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами;
 • представництво при проведенні перевірок контролюючими органами.