Що потрібно знати про захист корпоративних прав? Декілька практичних порад у веденні корпоративних правовідносин.

Корпоративне право України – одна із найобширніших і складних сфер права. Специфіка його полягає у тому, що воно пов’язано із різними галузями права: господарським, цивільним, податковим, трудовим тощо, а також із сферою правового регулювання питань банкрутства.

Корпоративне право можна розглядати і як суб’єктивне право особи,  яка об’єднуючи зусилля і капітал, має право бути учасником корпорації (юридичної особи), і як систему юридичних норм, які регулюють групу суспільних відносин, що виникають внаслідок створення і ліцензування юридичних осіб, а також подальшого їх функціонування.

Корпоративні права –  це права особи, частка якої визначається у статутному фонді  господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку цієї організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, та інші правомочності.

Грамотний підхід до розвитку свого бізнесу і захисту своїх корпоративних прав неможливий без якісних юридичних послуг. Юридичний супровід бізнесу сьогодні виступає інструментом досягнення бізнес-амбіцій у рамках правового поля. Дійсно, у ході реалізації підприємницької діяльності або здійснення корпоративних правовідносин виникають різного роду питання, які потребують якісної юридичної оцінки і змістовної консультації. Як правило, юридична допомога у корпоративних справах полягає у розробці і підготовці установчих та внутрішніх документів, комплексному юридичному супроводу реорганізації і ліквідації діяльності юридичної особи, робота із складанням різного роду правової документації, участь у врегулюванні корпоративних конфліктів, та супровід угод по злиттю/поглинанню а також надання послуг представництва в судових інстанціях з метою захисту корпоративних прав і інтересів.

Безпечне і успішне ведення господарсько-економічної діяльності у більшій мірі залежить від наявності ефективних засобів захисту прав учасників корпоративних відносин, якими корпоративний юрист забезпечує компанію.

Для захисту корпоративних прав бажано залучати не просто юристів, а висококваліфікованих юристів, які спеціалізуються як у корпоративному праві, так і володіють бездоганними знаннями в інших галузях права та практичним досвідом роботи із законодавством України у різних його напрямках. Слід взяти до уваги, що сам по собі захист корпоративних прав полягає, як у врегулюванні корпоративного спору у позасудовому порядку (на рівні досягнення домовленості між сторонами), так  і в судовому порядку.

Слід визнати, що мало хто із представників бізнесу охоче погодиться витрачати гроші і час на судову тяганину у тих справах, які можна вирішити і без участі суду. Завдяки вмінню вести переговори і примирювати сторони конфлікту, корпоративний юрист допоможе дійти вигідного для сторін консенсусу у справі. Також завдяки оцінці та правовій експертизі договорів і документів правового характеру, корпоративний юрист допоможе визначити відповідність документа вимогам законодавства та виявити ризики, недоліки і переваги для клієнта, що випливають з угоди.

Якщо все ж корпоративні права та інтереси потребуватимуть судового захисту, корпоративний юрист буде корисним у процесі складання позовної заяви, в якій доступно і аргументовано зможе викласти Вашу позицію і при цьому максимально відображаючи Ваші корпоративні права та інтереси. Тому, звернення за допомогою до досвідченого корпоративного юриста забезпечить Вас від можливих ризиків і мінімізує фінансові витрати.

Оцінка корпоративних прав

У процесі економічної діяльності компанії нерідко виникає потреба в здійсненні оцінки корпоративних прав тощо. Слід відмітити, що цю процедуру також може супроводжувати корпоративний юрист.

Що таке оцінка корпоративних прав і для чого вона потрібна?

Оцінка корпоративних прав (у загальному розумінні) – це визначення вартості долі засновника у статутному капіталі підприємства (або визначення вартості підприємства в цілому).

Проведення оцінки корпоративних прав сьогодні є необхідною при визначенні частки засновника у статутному капіталі, при визначенні вартості компанії, підприємства чи окремої частини бізнесу, а також при укладенні угод купівлі-продажу,  визначити вартість майна, що пропонується як внесок до статутного фонду новоствореного підприємства, для підготовки управлінської звітності та підготовки / проведення виважених і послідовних управлінських рішень.

Команда досвідчених юристів ЮК Легум спеціалізується на наданні послуг юридичного супроводу бізнесу, здійснює підготовку правової документації та захист корпоративних прав у досудовому та судовому порядку. Наша робота спрямована на захист стабільного розвитку Вашого бізнесу. І Ваші успіхи – це якісний показник результатів нашої роботи.

Послуги з реєстрації юридичних осіб в Україні:

  • реєстрація: товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), приватного підприємства (ПП), фізичної особи-підприємця (ФОП), акціонерного товариства (АТ), представництв;
  • розробка внутрішніх документів юридичних осіб (рішень, протоколів, актів, іш.);
  • реєстрація змін установчих документів юридичних осіб будь-якої форми власності;
  • реорганізація юридичних осіб: злиття, поділ, виділення, ін.;
  • ліквідація юридичних осіб.

Співпраця ЮК ЛЕГУМ з клієнтами при здійсненні реєстрації юридичних осіб (фізичних осіб – підприємців) включає наступні етапи:

  1. Консультування з питань вибору доцільної організаційно-правової форми юридичної особи;
  2. Консультування з питань системи оподаткування юридичної особи;
  3. Розробка установчих документів юридичної особи;
  4. Реєстрація юридичної особи та постановка юридичної особи на облік в органах державної влади.