Декілька слів про те, для чого потрібен юрист з податкового права

Ведення успішної підприємницької діяльності неможливе без врахування специфіки податкового законодавства. Враховуючи те, що саме ця галузь законодавства постійно оновлюється, такі умови зумовлюють  необхідність уважно відслідковувати ці законодавчі зміни, щоб потім враховувати їх у веденні власного бізнесу. Варто визнати, що знайти додатковий час на відслідкування змін податкового законодавства доволі складно в умовах стрімкої динаміки підприємницької діяльності. Тому у такій справі краще звернутись до професіоналів. Одним із таких професіоналів є податковий консультант. Як правило, податковий консультант (юрист з податкового права)це експерт, який консультує замовника (клієнта) і представляє його інтереси, якщо в цьому є необхідність по всім видам податкових правовідносин.

Послуги з податкового права, які надає такий кваліфікований спеціаліст, заключаються не тільки в аналізі чинного податкового законодавства, відслідковуванні нововведень у цій сфері, але й в здійсненні податкового планування, завдяки чому податковий консультант проконсультує, яким чином організувати бізнес із найбільш сприятливими податковими наслідками, та завдяки глибоким знанням у сфері податкового права сприятиме мінімізації ризиків юридичних та фізичних осіб у сфері оподаткування.

Одним із пріоритетних напрямків діяльності юриста з податкового права є не тільки здійснення юридичного супроводу організації бізнесу із врахуванням податкового законодавства, але і представництво клієнта (фізичних та юридичних осіб) у податкових спорах, як в процедурі адміністративного оскарження, так і в процесі судової юрисдикції. Юрист з податкового права також компетентний здійснити комплексний аналіз документів підприємницької діяльності, які можуть бути залучені у податковому спорі. Трапляються також випадки, коли дії податкових органів протягом проведення ними податкових перевірок не завжди відповідають вимогам закону і часом допускаються процесуальні порушення, що зумовлюють у свою чергу порушення прав платників податків. У цьому випадку податковий юрист здійснивши аналіз судової практики по справі дослідивши і зібравши необхідні документи, запропонує найефективнішу тактику захисту у податковому спорі, скласти і подати позовну заяву до суду.

Податкова консультація для фізичних і юридичних осіб

Податкова консультація – особливий вид юридичної допомоги, змістом якої є надання інформації з питань оподаткування. Вона є необхідною для успішної участі у податкових правовідносинах, як підприємців, так і звичайних пересічних платників  податків.

Така консультація може надаватись як контролюючими органами за зверненням платників податків, так і кваліфікованими юристами  юридичних фірм. Перевагою надання податкової консультації податковим юристом є те, що окрім висвітлення і тлумачення окремих положень податкового законодавства, юрист допоможе підібрати індивідуальну тактику захисту прав і інтересів клієнта у вирішенні конкретної правової ситуації, що склалась у рамках податкових правовідносин. А консультація контролюючого органу носить лише загальний інформативний характер.

Юрист також може проконсультувати із такого важливого питання, як недоліки і переваги набуття статусу податкового агента. Податковий агент

це особа, на яку покладається обов’язок з обчислення, утримання з доходів, що нараховуються (виплачуються, надаються) платнику, та перерахування податків до відповідного бюджету від імені та за рахунок коштів платника податків. Основним призначенням податкового агента є діяльність на спрощення адміністрування податку.

Як бачимо, без кваліфікованої юридичної консультації і юридичної допомоги доволі складно здійснювати як підприємницьку діяльність, так і взагалі вступати у податкові правовідносини. Хоча допомога юриста є лише інструментом у реалізації цілей підприємницької діяльності, задача юриста з податкового права – здійснити грамотний юридичний супровід з метою досягнення ефективних результатів бізнес-цілей у рамках податкового законодавства.

Одним із основних напрямків діяльності юристів ЮК Легум є юридичний супровід у справах податкового права. Команда податкових юристів нашої юридичної компанії спеціалізується у здійсненні повних та вичерпних юридичних консультацій з податкових правовідносин, а також на вирішенні різного роду податкових спорів, починаючи з оскарження дій щодо проведення податкової перевірки, і закінчуючи представництвом в суді у податкових справах про скасування податкових повідомлень-рішень чи податкових вимог.

Юридична компанія ЛЕГУМ надає наступні юридичні послуги у вирішенні податкових спорів:

  • аналіз юридичних документів;
  • підготовка висновку з питань оподаткування;
  • вироблення тактичної позиції у судових спорах з податковими органами;
  • адміністративне оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб податкових органів;
  • складання процесуальних документів при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб податкових органів: позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, а також інших документів правового характеру.