Стягнення заборгованості та спори з банками: що потрібно знати для захисту своїх прав

Реалізація кредитних правовідносин, а також питання повернення грошових коштів (майна) найбільш часто призводить до суперечностей  між сторонами у ході виконання своїх зобов’язань. Як правило, одна із сторін поспішає подати позов до суду для врегулювання правового конфлікту. Слід зазначити, що спори щодо стягнення заборгованості можна вирішити не тільки у судовому, але й у досудовому порядку а також  шляхом виконавчого провадження.

Спосіб досудового урегулювання є ефективним тоді, коли повернення коштів може бути здійснено за домовленістю сторін. Досудове врегулювання є вигідним як кредиторові, так і боржнику оскільки це дозволяє уникнути штрафів, не виникає потреби здійснювати судові витрати та виділяти зайвий час на процедуру судового вирішення спору. Наприклад, стягнення боргу за розпискою чи стягнення аліментів за минулий час можна вирішити не тільки у суді, але й врегулювати спір у досудовому порядку.

Для мирного вирішення конфлікту між боржником і кредитором потрібно скласти письмову претензію із вимогою про повернення боргу та направити її боржнику у  листі за офіційною адресою, де зареєстрований позичальник. Можна призначити офіційну зустріч і врегулювати шляхом мирних переговорів цей спір. Однією із крайніх заходів у досудовому урегулюванні боргового спору є звернення кредитора із письмовою заявою до органів поліції.

Але все ж існують ситуації, у яких звернення до суду є необхідним ефективним засобом захисту своїх майнових прав. Вирішення спору наприклад, щодо стягнення аліментів за минулий час, стягнення дебіторської заборгованості, стягнення заборгованості по заробітній платі ефективніше за все здійснювати у судовому порядку.

Наприклад стягнення дебіторської заборгованості – це достатньо складний і багатоаспектний процес, який потребує гарного орієнтування у законодавстві і розумінні усіх тонкощів та специфіки дій для отримання успішного результату. Так,  для того, щоб здійснити стягнення дебіторської заборгованості потрібно не лише юридично грамотно і обґрунтовано скласти позовну заяву, але й упевнитись у наявності активів у  боржника здійснивши ряд послідовних дій щодо перевірки інформації майнового стану і активів боржника.

Окрему увагу слід приділити порядку стягнення аліментів за минулий час. Сімейне законодавство вказує на можливість здійснення такого стягнення. Однак тут слід взяти до уваги, що успішне здійснення цієї процедури ґрунтується на гарному орієнтуванні у законодавстві і володінні знань щодо строків звернення до суду, вмінні обґрунтовано викласти позицію і підкріпити її доказовою базою (письмовими довідками, зверненнями тощо). Якщо Ви не достатньо впевнені, що в силах здійснити захист своїх майнових прав самостійно, доцільніше буде звернутись за кваліфікованою юридичною допомогою.

Держава також забезпечує право на отримання аліментів і одному із подружжя. Процес стягнення аліментів на утримання дружини (чоловіка) також потребує знань окремих тонкощів, які важливі для успішного вирішення справи. Так, обов’язковою умовою успішного вирішення такої категорії справ і задоволення позову на Вашу користь є наявність достатнього і необхідного обсягу коштів у колишнього чоловіка для виплати аліментів. Законодавець вказує, що аліменти не можуть бути призначені, якщо матеріальне становище не зможе покривати додаткові витрати на матеріальне забезпечення дружини.

Не менш важливу роль також відіграє юридично грамотне складання позовної заяви із обґрунтованим наведенням позовних вимог, що підкріплені необхідними доказами.

Для успішного судового захисту Ваших майнових прав у питанні стягнення боргу за розпискою необхідно дотримуватись наступних умов. По-перше, слід впевнитись, що строки подачі позовної заяви на стягнення боргу за розпискою не пропущені. По-друге, слід ретельно підготувати позовну заяву із обов’язковою вказівкою порушення норм матеріального і процесуального права. Викласти власну позицію максимально аргументовано, прикріплюючи позов доказами і документом, що підтверджує наявність боргових зобов’язань.

Одним із ефективних способів стягнення заборгованості по заробітній платі є судовий розгляд. Для цього потрібно у встановлені законом строки скласти і подати позовну заяву із обґрунтуванням своїх вимог. Якщо наприклад, Вам нараховано, але не виплачено зарплату, у такому випадку в порядку наказового провадження можно стягнути суму невиплаченої зарплати.

Якщо Ви отримали судовий наказ про стягнення заборгованості за комунальні послуги, Ви маєте право подати до суду заяву про його скасування. Тут слід взяти до уваги, що український законодавець встановив конкретні строки щодо оскарження судового наказу. Протягом 10 днів з дня отримання його копії Ви маєте право подати оскарження.

Спори з банком і зобов’язальні правовідносини, що випливають із кредитних договорів є одними із найпоширеніших у сучасній цивільно-правовій сфері.  Стягнення заборгованості за кредитним договором являється достатньо складною і багатоаспектною процедурою, особливо, якщо кредитор звернувся до суду  із заявою про стягнення заборгованості за кредитним договором. Якщо вимоги кредитора, заявлені у позові, є необґрунтованими, ефективним способом захисту Ваших майнових прав стане складання і подання письмового заперечення проти позову щодо стягнення заборгованості за договором банківського кредиту. Однак, тут слід брати до уваги, що для успішного вирішення судових спорів, в яких позивачем виступає банк, юридичних знань на побутовому рівні звичайного громадянина буде не достатньо. У спорах з банком краще звернутись за юридичною допомогою досвідчених юристів, які спеціалізуються на вирішенні кредитних конфліктів. Кваліфіковані юристи здійснивши повний юридичний аналіз кредитного договору і доказової бази, допоможуть скласти позов чи заперечення до суду, обґрунтувати позицію клієнта і посилаючись на норми вітчизняного законодавства підкріпити необхідні докази до заяви.

Підсумовуючи зазначене, важливо підкреслити, що для досягнення успіху у питаннях стягнення заборгованості і взагалі усього процесу повернення боргу, краще за все звернутись до кваліфікованих юристів, які спеціалізуються у сфері боргових зобов’язань. Наявність у юристів спеціальних юридичних знань і орієнтування у всіх тонкощах правового регулювання сфери зобов’язальних правовідносин допоможе ефективно врегулювати боргові спори як у досудовому, так і в судовому порядку.

Стягнення боргу в іноземній валюті

Слід зазначити, що укладення кредитного договору, договору позики у іноземній валюті має свої особливості, які важливо враховувати, щоб у майбутньому захистити свої права. У такому договорі обов’язково слід вказати і конкретизувати у якій саме валюті надано кредит, позику, оскільки, наприклад, долари США і долари Канади мають різний курс. Також слід пам’ятати, що незалежно від валюти, в якій було надано позику, валютою платежу й засобом погашення грошового зобов’язання і фактичного його виконання є національна валюта України – гривня.

Як бачимо, правовідносини щодо стягнення боргу та спори з банками являються доволі складними і багатоаспектними, що потребує особливо виваженого та послідовного юридичного підходу. Безсумнівно, для успішного вирішення боргових спорів слід звернутись до професійних юристів, компетентних у цій сфері. Команда юристів ЮК Легум довгий час спеціалізується на вирішенні боргових спорів і спорів з банками. Напрацьований досвід юристів ЮК Легум дозволяє здійснити грамотний і виважений підхід до кожної справи, виконати повний юридичний аналіз документації і доказової бази, та скласти обґрунтовані позиції, підкріпленні як нормами вітчизняного законодавства, так і наявною доказовою базою.  Для нас захист Ваших інтересів – це Ваш успіх і наша репутація.

Для захисту законних прав та інтересів клієнтів в процесі стягнення заборгованості ми пропонує наступний перелік юридичних послуг:

  • стягнення дебіторської заборгованості з юридичних осіб будь-якої форми власності;
  • стягнення заборгованості з фізичних осіб за договорами позики (в т.ч. за розписками);
  • стягнення заборгованості за цінними паперами;
  • ініціювання банкрутства боржника та подальший розподіл майна між кредиторами;
  • послуги арбітражного керуючого.

Наші спеціалісти мають значний досвід при здійсненні повернення заборгованості на всіх етапах даного процесу, що в свою чергу є запорукою успішного вирішення справи.