Експертиза правових документів.
Або як захистити свій інтерес?

Роль правових документів у сучасному світі сьогодні проникла майже у всі сфери людських відносин. Прийнято вважати, що нормативно-правові документи, як правило, зустрічаються у бізнесі, підприємницькій діяльності. У більшій мірі так і є. Успішне ведення будь-якого бізнесу супроводжується різноманітною документацією правового характеру і тому нормативні документи мають бути зрозумілими, грамотно юридично оформленими та відповідати інтересам сторін. Нерідко трапляються випадки, коли отриманий вхідний документ складний у розумінні із-за своєї юридичної термінології та великого обсягу. І виходячи з того, що у стрімкому режимі розвитку бізнесу підприємцям доволі складно знайти вільну хвилину на аналіз правової документації, виникає необхідність у пошуку тих спеціалістів, напрямком діяльності яких є експертиза правових документів.

Для чого проводиться такий аналіз? Експертиза правових документів проводиться з метою перевірки відповідності документів чинному законодавству та цілям їх складання.

Як правило, спеціалістами, яки компетентні скласти всебічний аналіз правової документації – є юристи і адвокати.

 • Послідовне і ретельне дослідження документа правового характеру – це гарантія захисту ваших інтересів в укладенні будь-якої угоди;
 • Всебічне і об’єктивне з’ясування змісту документа та визначення його правомірності захистить ваші права і попередить їх порушення.

Слід підкреслити, що виключно і тільки спеціалісти юридичної сфери (юристи, адвокати)  можуть надати якісну кваліфіковану допомогу у проведенні аналізу правових документів.

На підтвердження цій тезі слід вказати такі аргументи:

 • Юристи легко і точно орієнтуються у вітчизняному і зарубіжному законодавстві – це дозволить всебічно оцінити правомірність документа, його відповідність чинному законодавству.
 • Юристи безпреривно мають справу із юридичною документацією, постійно працюють із різноманітними документами правового характеру – це поглиблює досвід, а значить і професіоналізм юриста;
 • Юристи гарно орієнтуються у юридичній термінології, і зміст вхідного документа чи майбутнього договору не стане незнайомим і складним у розумінні. Він допоможе визначити правові ризики тих пропозицій, що викладеної у ньому.
 • Звернення до такого спеціаліста значно зекономить Ваш час.

Правові документи відіграють важливу роль не тільки у бізнесі, але й у житті звичайного пересічного громадянина. Якщо, наприклад, у Вас намічається покупка нерухомості (земельної ділянки чи квартири),  значну увагу слід приділити як документам, що супроводжують дану угоду, так і самому договору купівлі-продажу нерухомості.  Погодьтесь, що проблеми краще і дешевше попередити, ніж їх вирішувати та витрачати час на судові спори. Тому залучення до експертизи правових документів кваліфікованих спеціалістів дозволить з’ясувати відповідність змісту документа вимогам законодавства, визначити можливі ризики і негативні правові наслідки. Адже грамотно проведений аналіз правової документації – це гарантія захисту ваших прав і законних інтересів та успішного досягнення поставлених цілей.

Розробка правових документів

Роль одного документа може стати  вирішальною в успішному вирішенні справи. Тому якісна розробка правових документівце перший і важливий крок в успішному вирішенні будь-якої правової ситуації: чи то судовий спір, чи укладення будь-якого договору.

Взагалі цивільно-правові документи потребують особливої уваги і ретельності при їх складанні. Адже, їх складання потребує високого рівня знань законодавства і легкого орієнтування у юридичній термінології. Це дозволяє грамотно і доступно сформулювати та обґрунтувати власну позицію у тексті документа і тим самим захистити свої права і інтереси.

Наприклад, юридично грамотне складання і оформлення позовної заяви до суду – це гарантія успішного прийняття її судом до розгляду і відкриття судового провадження.

А якщо говорити про укладення угоди, то слід розуміти, що навіть дрібниці у договорі мають значення. Тому, ретельне визначення і фіксування кожної з умов договору, встановлення обов’язків, строків і відповідальності, прописування важливих деталей угоди – необхідні дії, що забезпечать Вас від ризиків і захистять Ваш інтерес.

У контексті зазначеного не менш важливим є питання  юридично грамотного складання відповіді на вхідні документи правового характеру, дотримуючись встановлених вимог ділової переписки, нормативних документів України і при цьому максимально враховуючі власні бізнес-інтереси. Таке завдання є одним з непростих, оскільки тут важливо не тільки юридично грамотно скласти текст, але й врахувати і викласти Ваші інтереси і міркування максимально обґрунтовано і вичерпно.

Саме із такими завданнями справляється команда ЮК Легум. Наші юристи спеціалізуються на здійсненні повного і всебічного аналізу документів правового характеру,  мають успішний досвід у сфері складання юридично грамотної правової документації, враховуючи вимоги чинного законодавства та інтереси клієнта. Кожна наша справа – це внесок у захист Ваших прав та інтересів, в не залежності від того, хто є нашим клієнтом – підприємець чи звичайний громадянин.

ЮК ЛЕГУМ надає послуги зі складання проектів наступних документів:

 • попередніх договорів, мирових угод;
 • цивільно-правових договорів (дарування, довічного утримання, зберігання, купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, постачання, найму житла, страхування, поруки, комісії та ін.);
 • господарських договорів;
 • протоколів розбіжностей, претензії, заперечень на претензії, заяв, повідомлень;
 • позовних заяв, заперечень на позовні заяви, заяв, клопотань, скарг, пояснень, апеляційних та касаційних скарг, скарг на постанови про притягнення до адміністративної відповідальності;
 • установчих документів суб’єктів господарської діяльності;