Складання проектів юридичних документів та їх аналіз – пріоритетні напрямки діяльності юридичних фірм

Юридична допомога – це не лише захист прав і інтересів клієнта у суді, або надання розгорнутої юридичної консультації з будь-якого правового питання. Юридичні послуги також полягають у здійсненні комплексу процедур по складанню і аналізу різного роду юридичних документів.  Складання і аналіз юридичних документів: договорів, позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, клопотань тощо – одна із пріоритетних функцій кожної успішної  юридичної фірми, зокрема і штату юристів ЮК Легум.

Взагалі роль юридичних документів складно переоцінити, оскільки, наприклад, суд у першу чергу аналізує документи, і лише потім відбувається слухання справи. А при укладенні договору сторонами важливе значення відіграє не лише прописування прав і обовязків сторін, але й дотримання вимог законодавства щодо форми, реквізитів договору.

Слід сказати, що будь-який важливий документ, у першу чергу, має бути складений грамотно, у правильній формі та мати законну силу. Тому перевірка на відповідність документа вимогам законодавстваважлива і необхідна процедура, яка може попередити настання негативних правових наслідків. Можна сказати, що аналіз юридичних документів – це юридична послуга, що полягає у всебічній і об’єктивній перевірці відповідності текста, форми  і юридичної сили документа згідно нормативів, встановлених чинним законодавством.

Врезультаті юридичного аналізу кожен клієнт отримує обгрунтований висновок компетентного спеціаліста зі штату нашої юридичної компанії щодо відповідності тексту документа нормам законодавства, його юридичної грамотності. Юристи ЮК Легум отримавши запит на проведення цієї процедури проводять всебічний аналіз правової ситуації, складають перелік документів, які необхідні для правового аналізу. Здійснюють об’єктивний аналіз усіх наданих документів по змісту і їх формі укладення, наявності необхідних реквізитів та на останній стадії формують юридичний висновок-узагальнення проведеного аналізу.

Складання проектів юридичних документів – робота кваліфікованого спеціаліста

Взагалі процес складання проектів юридичних документів достатньо кропіткий, творчий, і орієнтований на конкретну правову ситуацію, що у свою чергу зумовлює необхідність відповідального та професійного підходу. При складанні документа необхідно знати його форму, структуру, правильно вказати всі реквізити і необхідні дані. В окремих документах (позовні заяви, скарги) бажано посилатись на норми міжнародного права і вітчизняного законодавства, а в деяких випадках доцільно навести приклади судової практики тощо. Беззаперечно будь-який документ має бути складений юридично грамотно. А враховуючи широкий діапазон юридичних документів, що наразі існують у докуметообороті, без спеціальних знань та правового досвіду складання юридично грамотних документів не обійтись. Саме компетентний спеціаліст здатний скласти юридичний документ  грамотно, використовуючи юридичну термінологію та орієнтуючись на вимоги чинного законодавства. Окрім цього юрист, завдяки своїм професійним умінням і практичному досвіду допоможе скласти юридичний документ так, що він у вигідному світлі представить позицію і інтереси клієнта.

Звернувшись до професійних юристів ЮК Легум ви отримаєте не тільки змістовну і вичерпну консультацію з будь-якого правового питання. Ми також допоможемо здійснити всебічний і об’єктивний аналіз юридичних документів та посприяємо у складанні юридично грамотних і належно оформлених документів із відображенням позиції та інтересу клієнта.

ЮК ЛЕГУМ надає послуги зі складання проектів наступних документів:

  • попередніх договорів, мирових угод;
  • цивільно-правових договорів (дарування, довічного утримання, зберігання, купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, постачання, найму житла, страхування, поруки, комісії та ін.);
  • господарських договорів;
  • протоколів розбіжностей, претензії, заперечень на претензії, заяв, повідомлень;
  • позовних заяв, заперечень на позовні заяви, заяв, клопотань, скарг, пояснень, апеляційних та касаційних скарг, скарг на постанови про притягнення до адміністративної відповідальності;
  • установчих документів суб’єктів господарської діяльності;